Stefan Salom / Suosnivač Infostuda

Direktor je razvoja i jedan od osnivača kompanije Infostud. Rođen 1981. godine u Beogradu, gde je završio Matematičku gimnaziju, a nakon toga i Teorijsku fiziku. Infostud osniva sa partnerom Branimirom Gajićem iste godine kada je upisao fakultet. U momentima kada se odlučivalo između nauke i biznisa, odabrao je biznis, jer je osetio da tu može u punoj meri da ostvari svoje potencijale. Pošto je od početka učestvovao u izgradnji Infostuda, tako su i fokusi njegovog rada najviše zavisili od potreba kompanije: od 2000. godine, do danas, bavio se različitim poslovima – od postavljanja softverskih osnova, preko gradnje sistema prodaje i prodajnih timova, pa sve do rada na strateškom razvoju cele kompanije, njenih sistema i pojedinaca. Smatra da je za razvoj preduzetništva u Srbiji jedan od najznačajnijih uslova za dalji napredak našeg društva i države i da je zato neophodno da podstičemo inicijativu i preduzetnički duh.