Miloš Milisavljević / Strawberry Energy

Miloš Milisavljević autor je prvog na svetu javnog solarnog punjača i WiFi stanice za mobilne uređaje pod nazivom „Strawberry tree“, koje je 2010. godine „niklo“ u Srbiji i od tada se samo „grana‟ i van naše zemlje budeći ekološku svest. Milisavljević je i osnivač „Strawberry energy“, kompanije koja kao glavni cilj ima promociju i edukaciju o obnovljivim izvorima energije, odnosno bavi se razvojem „pametne“ gradske infrastrukture koja nudi čistu energiju, povezanost i relevantne lokalne informacije u javnim gradskim prostorima. Tokom srednje škole Milisavljević je bio polaznik Centra za Talente, u tom periodu osnovao je i studentsku kompaniju „Strawberry electronics” sa kojom je osvojio prvu nagradu na takmičenju u preduzetništvu. O svojoj ideji, počecima, razvoju, nagradama, ali i planovima za naredni period Miloš će pričati na panelu u okviru konferencije.